Aktivitetskalender

Telefontavle

Alarmering: 112
Politi: . . 114
Kildeskolen:. . . . . . . . . . 5762 7260
Kildeskolens Børnehave: . . . . 5762 7272
Ringsted Kommunale Dagpleje:  . 5762 8121
Vandværket i Gyrstinge: . . . . 5784 5374
Præsten ved Gyrstinge Kirke:  . 5761 3010
Gyrstinge Kirkekontor (Graver): 2243 6462
Ringsted Kommune: . . . . . . . 5762 6262
Ringsted Kommune Borgerservice: 5762 7001
SEAS-NVE: . . . . . . . . . . . 7029 2929
Fibia (Fibernetforbindelse):  . 7873 2269

Genveje til resten af verden: