Menighedsrådet

Kirsten Forsingdal (formand), Ørnekildevej 22

Nina Overholdt (næstformand), Gyrstinge Præstemark 3

Dorte Daneholm (kasserer), Bondebjergvej 9

Steen Kisselhegn (kontaktperson), Gyrstinge Bygade 92

Vibeke Vojtzcak (sekretær), Ørnekildevej 12

Peter Budal Jensen (kirkeværge), Gyrstinge Præstemark 3

Peter Borring Sørensen (sognepræst), Bringstrup Præstegård

Jacob Keller (organist)

Lars Poulsen (provst), Kirkevænget 2C, 4180 Sorø

Per Kejlskov Jørgensen (graver)