Følg også med på Facebook

Telefontavle

Alarmering: 112
Politi: . . 114
Kildeskolen:. . . . . . . . . . 5762 7260
Kildeskolens Børnehave: . . . . 5762 7272
Ringsted Kommunale Dagpleje:  . 5762 8121
Vandværket i Gyrstinge: . . . . 5784 5374
Præsten ved Gyrstinge Kirke:  . 5761 3010
Gyrstinge Kirkekontor (Graver): 2243 6462
Ringsted Kommune: . . . . . . . 5762 6262
Ringsted Kommune Borgerservice: 5762 7001
SEAS-NVE: . . . . . . . . . . . 7029 2929
Fibia (Fibernetforbindelse):  . 7873 2269

Nyheder & Informationer

(klik på overskriften for at se hele teksten)
Ny køreplan for BUS 406
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

MINIKONFIRMAND EFTERÅRET 2024
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat tilbyder undervisning for minikonfirmander i efteråret 2024. Går jeres barn i 3. klasse og er begyndt at stille livets store spørgsmål? Så var…

Filmen om Gyrstinge & Ørslevvester
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Referat af seneste Lokalrådsmøde
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Nyeste Bøgeblad
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Kunst i Landsbyhusets Festsal
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Lokalrådets Beboermøde (Årsmøde) 2024 (referat)
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Referat fra Menighedsrådets seneste møde
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Indlæg til Nyheder & Informationer – klik her
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Referat af fælles menighedsrådmøde (nyeste)
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Lokalrådet udlejer stole, borde, telt, grill og lydanlæg
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Aktivitetskalender for Gyrstinge & Ørslevvester

Genveje til resten af verden:

Annoncer

(se alle under ERHVERV)
Lokalrådet udlejer stole, borde, telt, grill og lydanlæg
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Nyrup Installation
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Ringsted Private Skovbørnehave
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Din Private Socialrådgiver
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester