Nyheder & Informationer

(klik på overskriften for at se hele teksten)
Fællesspisning i Landsbyhuset fredag den 28.04.2023 kl. 18:00.
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Pris: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Tilmelding senest den 21.04.2023 til Vera Mortensen.

Organist søges
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Kirkeministeren besøger Gyrstinge 30. april.
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Nyeste Bøgeblad
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Filmen om Gyrstinge & Ørslevvester
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Referat af seneste Lokalrådsmøde
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Lokalrådets Beboermøde (Årsmøde) 2023 (referat)
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Referat fra Menighedsrådets seneste møde
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Indlæg til Nyheder & Informationer – klik her
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Gyrstinge Vandværk – Referat af senest generalforsamling
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Kunstudstilling i Landsbyhuset
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

HØM BRUGS buskøreplan
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Følg også med på Facebook

Telefontavle

Alarmering: 112
Politi: . . 114
Kildeskolen:. . . . . . . . . . 5762 7260
Kildeskolens Børnehave: . . . . 5762 7272
Ringsted Kommunale Dagpleje:  . 5762 8121
Vandværket i Gyrstinge: . . . . 5784 5374
Præsten ved Gyrstinge Kirke:  . 5761 3010
Gyrstinge Kirkekontor (Graver): 2243 6462
Ringsted Kommune: . . . . . . . 5762 6262
Ringsted Kommune Borgerservice: 5762 7001
SEAS-NVE: . . . . . . . . . . . 7029 2929
Fibia (Fibernetforbindelse):  . 7873 2269

Annoncer

(se alle under ERHVERV)
Den Frie Dagpleje
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Lokalrådet udlejer stole, borde, telt, grill og lydanlæg
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Nyrup Installation
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Ringsted Private Skovbørnehave
150 150 Gyrstinge & Ørslevvester