Projekt

Helhedsplan for Gyrstinge & Ørslevvester

150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Gyrstinge i Bevægelse (se også under Naturliv)

150 150 Gyrstinge & Ørslevvester

Beskrivelse af organisationen

Lokalområdet er kendetegnet ved mange ildsjæle, som er med til at skabe et aktiv nærmiljø. Lokalrådet i Gyrstinge & Ørslevvester repræsenterer alle områdets beboere og varetager de forskellige almene interesser, der knytter sig til området. Og de har medvirket til opstart af de fleste øvrige foreninger, Andelskøbmanden, Gyrstinge Byg og Bo, Landsbyhuset, Forsamlingshuset m.fl. Lokalrådet arbejder med en helhedsplan for området, hvor der lægges vægt på socialt fællesskab mellem flere aldersgrupper, udvikling af samlingssteder, opbygning af området omkring Gyrstinge Sø og meget mere.

Lokalrådet står for flere arrangementer, som Sankt Hans Fest, den årlige byfest, Fastelavn, diverse foredrag, månedlig fællesspisning med mere ofte i samarbejde med de lokale foreninger og skole.


Problemstilling

  • Vi oplever, at vores unge (13+) ikke har noget samlingssted i lokalområdet, som er aldersværende, og hvor der er mulighed for forskellige former for motion og socialt ophold. Det er svært at fastholde de unge i lokalområdet i fritiden, når de skifter til byskolerne i Ringsted efter 6. klasse. Vi er bekymret omkring manglen på samlingssteder, som kan motivere de unge til motion og socialt samvær.
  • Supplerende tilbud til den indendørs motion, som lokale borgere mangler fra marts-september.
    Når indendørssæsonen slutter i den lokale idrætsforening mangler der aktivitetsmuligheder bl.a. udenfor. Der er kun mulighed for at spille fodbold i lokalområdet i udendørssæsonen.
  • Der mangler et udendørs motionsområde og samlingssted som også egner sig til de ældre, hvor de har mulighed at styrke det sociale netværk og dyrke motion samtidigt.

Indsats

Gyrstinge i bevægelse er et projekt med flere faser med motions muligheder og socialt ophold i lokalområdet. Motion og samlingsstedet placeres centralt i Gyrstinge tæt på skole, Landbyhus og fodboldbane.

At benytte aktiviteterne kræver ikke medlemskab, men de skal være frit tilgængeligt døgnet rundt, så alle borgere, både børn og voksne, uafhængigt af økonomiske situation, kan benytte aktiviteterne og dermed har lige vilkår og mulighed for motion.

Der er foretaget en brugerundersøgelse blandt borgerne i lokalområdet for at kortlægge, hvilke aktiviteter og redskaber der har deres interesse. Ud fra resultatet er samlingstedet sammensat med udendørs fitness, crossfit stativ samt en multifunktionel bane med sandunderlag til boldspil.
På området opføres et overdækket område til ophold.

Aktivitetspladserne giver mulighed for bevægelse og dannelse af sociale netværk for både børn, unge, voksne og ældre, som kan mødes på tværs af interesser, køn og alder. Desuden har daginstitutionerne i lokalområdet mulighed for at benytte aktivitetspladserne i dagstimerne og lade sig inspirere til leg, bevægelse og kreativitet, og dermed udvikle det sociale og trivslen imellem børn og unge. Dette kan fremme en sund livsstil allerede tidligt i livet og evt. være med til at forebygge vold og kriminalitet lokalt blandt børn og unge.

Der er taget højde for at gøre adgangsvejen ind på samlingsstedet handicapvenligt med stenmel og gummiunderlag på området.

Vedrørende fastholdelse af de unge i området, der viser statistikker, (kilde; Idrættens Analyseinstitut) at unge fra 13 år ændrer fritidsinteresser fra almene sportstilbud (gymnastik, svømning, fodbold m.fl.) til mere individuel træning som bl.a. crossfit, hvor der er en kombination af lege- og træningsredskaber.
Ved opstilling af opdækket ophold er der også mulighed for socialt ophold frem for motion i alt slags vejr.

Vi forventer med at opsætningen af en multifunktionel bane, et udendørsfitness og en crossfitbane øger borgernes mulighed for motion hele året rundt og dermed vil fremme en sundere livsstil og påvirke det sociale samvær i positiv retning. Ligeledes forventes det at tiltrække flere tilflyttere til lokalområdet pga de mange alsidige motionsmuligheder og samlingssted.
Aktiviteterne vil ramme bredt og tage højde for køn, alder og interesser, og de kan supplere indendørssæsonen i Gyrstinge IF.

Projektet er også en videreudvikling af lokalområdet, hvor Landsbyhuset i Gyrstinge blev opført i 2010, Kildeskolens renovering af legepladser i 2013 samt opførsel af multibane i 2015.

Avisartikel fra Ringsted Natten 2014

Relevante links.

http://www.landsbyhuset-gyrstinge.dk/

http://www.gyrstinge.dk/


De seneste gode nyheder fra Gyrstinge i bevægelse

Gyrstinge stand

For 5. år i træk var Gyrstinge og Ørslevvester repræsenteret på Ringsted natten med en udstilling om vores projekter i lokalområdet. Vores aktiviteter på standen var diasshow, fiskedam med æbler og en konkurrence hvor den heldige vinder kunne få en menu for to på Krogagergård til høstmarked. Der ud over var der nogle brochurer fra de lokale institutioner, foreninger og virksomheder. Mange mennesker kom forbi og så vores stand og rigtig mange børn fik prøvet vores fiskedam. Der var et godt bredt samarbejde omkring standen i år med hjælp fra flere foreninger og lokale borgere, det fungerede godt, og vi kunne ikke have gjort det uden jer, så mange tak for hjælpen.

Sponsorat- Så er vi i gang

I foråret søgte vi støtte hos Lokale og anlægs fonden til vores aktivitets og samlingssted i Gyrstinge. Vores ansøgning blev godkendt og vi har fået bevilliget 180.000 kr. fra fonden. Nu er vi godt i gang og der er ikke helt så langt op til de 900.000 kr. projektet koster. Vi søger selvfølgelig fortsat og afventer svar fra flere fonde her i løbet af efteråret, så kryds fingre, vi tror på at det lykkes.

Opslagstavle

Vi har indkøbt en stor opslagstavle til tårnet ved multibanen. Vi hænger ordensreglerne op på den så de bliver mere tydelige, lige nu hænger reglerne kun på banden ved tribunen. Der ud over kan tavlen bruges til opslag angående lokale arrangementer, hvor alle er velkommen. Dem der hænger et opslag op skal selvfølgelig også selv tage den ned igen.

ØV-Rygning på multibanen

Vi har opdaget at der er blevet røget på banen og det har desværre givet huller i kunstgræsset! Det er drøn ærgerligt, at nogle ikke respekterer at der forbud mod rygning på multibanen! Der er ikke nogle penge på budgettet til nyt kunstgræs, så vær med til at passe på det, vi skulle jo helst have banen i mange år fremover


Donation fra SEAS-NVE i 2014

Materialer fra Elverdal

Oversigtskort

 

Ørslevvester Gadekær

150 150 Gyrstinge & Ørslevvester