Gyrstinge Vandværk

Gyrstinge Vandværk er et alment vandforsyningsanlæg der blev stiftet i 1907 og som forsyner 235 forbrugere i Gyrstinge og omegn med frisk vand.

Kontakt:

Formand Ole Olsen, tlf. 20474429
Næstformand Niels E Pedersen, tlf. 41604140
Bestyrelsesmedlem Johnny Hansen
Bestyrelsesmedlem Jan L Nielsen
Sekretær Lars Jørgensen, tlf. 42140203

Kasserer Sigrid Pedersen
Alstedvej 80, 4173 Fjenneslev, Tlf 22269409
E-mail: kontakt@fgvand.dk

Ved fare for forurening, konstateret ledningsbrud eller udfald på værket skal Niels E Pedersen eller bestyrelsen kontaktes.

Nye vandmålere. Alle forbrugere har fået nye elektroniske målere som kan fjernaflæses fra en speciel bilantenne. Vandværket kører flere gange om året rundt i hele området og aflæser målerne automatisk. Langt de fleste forbrugere har fået den nye Multical 21 måler installeret. Med denne måler får den enkelte forbruger bedre overblik over forbrugssituationen og advarsler om læk eller ekstraordinært stort forbrug. Se hvordan du aflæser dit vandforbrug og evt. alarmer her (MULTICAL® 21 – User Guide – Dansk

Ledningsnettet – Gyrstinge Vandværk – http://gyrstinge.vandforsyning.net/mainpage.aspx

Vandprøver fra Gyrstinge Vandværk – http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=103659

Vedtægter for Gyrstinge Vandværk

Regulativ for Gyrstinge Vandværk