Menighedsrådet

Else Hansen (formand), Gyrstinge Præstemark 41

Kirsten Forsingdal (næstformand), Ørnekildevej 22

Heidi Larsen (kasserer), Bakkegårdsvej 52

Kirsten Forsingdal (sekretær), Ørnekildevej 22

Leif Larsen (kontaktperson), Gyrstinge Præstemark 35

Bjarne Bech (bygningskyndig), Bakkegårdsvej 57

Lisbeth Lundbech (sognepræst), Bringstrup Præstegård


Lars Poulsen (provst), Kirkevænget 2C, 4180 Sorø

Kurt Jensen (kirkeværge), Bakkegårdsvej 3

Kirsten Kristensen (graver)