Menighedsrådet

Else Hansen (formand og kontaktperson), Gyrstinge Præstemark 41

Kirsten Forsingdal (næstformand og sekretær), Ørnekildevej 22

Leif Larsen (kasserer), Gyrstinge Præstemark 35

Bjarne Bech (bygningskyndig), Bakkegårdsvej 57

Peter Borring Sørensen (vikarpræst), Bringstrup Præstegård


Lars Poulsen (provst), Kirkevænget 2C, 4180 Sorø

Kurt Jensen (kirkeværge), Bakkegårdsvej 3

Kirsten Kristensen (graver)